РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА СІЧЕНЬ 2020/21 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У період з 04.01.2021 р по 25.01.2021 р. в Пулинському ЗДО №2 «Сонечко» всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на січень 2020-2021 навчального року згідно наказу по ЗДО.       Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх напрямів: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється тричі на рік (вересень, січень, травень).    Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: активність роботи дитини, створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький). Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали результати художньо-продуктивної діяльності дошкільнят (малювання, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості). Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з тем засвоєні дітьми, а з яких надалі необхідне посилення роботи та коригування матеріалу, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Якісні показники засвоєння програмних вимог Базового компоненту дошкільної освіти у 2020/21 навчальному році

№ з/п Освітні лінії Показник на вересень 2020р у % Показник на січень 2021р у %
1 Освітній напрям «Особистість дитини» 88 96
2 Освітній напрям «Дитина в соціумі» 82 85
3 Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» 64 77
4 Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» 63 87
5 Освітній напрям «Гра дитини» 67 83
6 Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 76 86
7 Освітній напрям «Мовлення дитини» 42 43

  Протягом наступних місяців навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показників рівня формування компетенцій дітей. Особливої уваги буде надано корекційно-відновлювальній роботі у групах, де діти мають особливості мовленнєвого розвитку, необхідно продовжувати роботу над формуванням компетентностей освітнього напряму «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної) у межах виконання річних задач закладу освіти.  Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть надалі спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та трудовим колективом Пулинського закладу дошкільної освіти №2 «Сонечко» Пулинського району Житомирської області на 2020-2025 роки