Звіт про Тиждень правового виховання у Пулинському ЗДО №2 «Сонечко» з 7.12. по 11.12.2020 р.

Дитинство – найважливіший період в житті людини. Саме в цей час вона формується фізично, психічно, інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок. І саме в цей період вона потребує найбільшої уваги та захисту. Правове виховання людини повинно розпочинатись з дошкільного віку і здійснюватись впродовж усього життя. Необхідно, щоб вже з дитячого садка діти в доступній формі засвоїли певні елементи системи правових знань, – з нормами яких можуть зустрітися дошкільнята, основних понять і уявлень про державу і право, правову дисципліну, законність і порядок, відповідальність за правопорушення. В період  з 7.12. по 11.12.2020 р. у Пулинському ЗДО №2 «Сонечко»  проведено Тиждень правового виховання. Система роботи з правового виховання нашого ЗДО представляє собою планомірно побудовану модель співпраці з врахуванням основних напрямків Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».Метою правового виховання є формування в дітей моральних уявлень про права людини, гуманістичного ставлення до навколишнього світу.

Основні напрями роботи з правового виховання дітей в нашому ЗДО:

•           Виховання патріотизму,

•           поваги до прав людини та дотримання правових норм,

•           толерантності,

•           критичного ставлення до себе та інших, чуйності до всіх членів суспільства.

З метою організації проведення правовиховної роботи в ЗДО передбачаються такі форми методичної роботи з педагогами: педради, проблемні семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, диспути, консультації, відкриті покази, взаємовідвідування тощо.

В ЗДО педагогами використовуються такі методи правового виховання дітей, як:

•           Розглядання картин із зображенням знайомих дітям життєвих ситуацій, які демонструють настрій, поведінку їхніх однолітків (тривогу, хвилювання, страхи, фізичний біль, образу) та реакцію на це старших людей.

•           Читання творів художньої літератури, зокрема казок з подальшим їх обговоренням.

•           Вправи-практикуми: «Навіщо дітям права?», «Які обов’язки є у дітей?», «Зберемо аптечку Айболіту»,  «Захворіла лялька»

•           Ігри-вправи на актуалізацію «Я»: «Хто в нашій групі найбільш працьовитий (відповідальний, сміливий)?», «Кому можна доручити?».

•           Ігри-вправи, в яких дітям пропонують розв‘язати ситуації з певним морально-правовим змістом.

•           Позитивна оцінка реальних проявів дітей, що відображають їхню громадську спрямованість, чесність, гідність.

•           Дидактичні ігри: «Лагідний ланцюжок», «Знайди своє ім’я», «Відгадай», «Порівняй героїв казок», «Що добре, а що погано?», «Наша візитівка», «Розмова квітів», «Лото настроїв», «Коли Земля вибачає нам?», «Наші добрі справи», «Скарбниця народної мудрості», «Ким я хочу бути?», «Я маю право, я не повинен»,  «Порушення прав у казках», «У якому вчинку живе добро», «Де б я хотів жити» тощо

 • Народні ігри: «Галя  по садочку ходило», «Панас», «Микита».
 • обмін думками «Чи однакові права у дітей та дорослих».
 • Малювання рекламних плакатів про корисну їжу.

•           Морально-етичні бесіди на теми: «Хто виготовляє іграшки», «Як ми відпочиваємо», «Наші обов’язки», «Як я можу допомогти батькам», «Добрі та погані вчинки», «Правила безпечної поведінки», «Правила праці в природі», «Правила чесності», «Правила доброти», «Права та обов’язки»,.

•           Сюжетно-рольові ігри: «Сім’я», «Лікарня», «Дитячий садок», «Магазин» тощо.

Найбільш ефективними формами організації правового виховання дітей є організовані заняття, виставки, рольові програвання бажаної поведінки в різних ситуаціях, образотворча діяльність,  ігри-тренінги тощо.

Під час проведення таких форм роботи педагоги мають змогу в доступній формі ознайомити дітей з їх правами відповідно «Конвенції про права людини» (правом на життя, ім’я, житло, освіту, лікування, на набуття громадянства, на піклування своїх батьків, захист від насильства); виховувати у дітей почуття гідності, впевненості в собі, у своїх можливостях, вміння користуватися своїми правами й вміло їх відстоювати.

Як відомо, провідну роль у вихованні дітей відіграє сім’я. Саме родина закладає підґрунтя вихованості, особлива міцність якого пояснюється тим, що базується воно на любові між батьками і дітьми.

В ЗДО педагогами широко використовуються такі форми роботи з батьками, як: анкетування, батьківські збори, консультації, тематичні виставки, виготовлення наочності: стендів, скриньок для запитань, папок-пересувок з відповідями на запитання батьків тощо.

Педагоги здійснюють правове виховання малят в процесі трудової, навчальної, театралізованої діяльності. Вони переконані, що саме завдяки вдало організованій життєдіяльності дітей протягом дня, можна успішно реалізувати завдання з правового виховання. Досвід роботи педагогічного колективу показав великі можливості та ефективність використання правових знань під час занять з народознавства, свят та розваг.

Проведена робота з правового виховання показала актуальність даного питання, довела необхідність ознайомлення педагогів із основними положеннями «Конвенції ООН про права дитини» та з системою нормативного забезпечення прав дітей на державному рівні. Формування у педагогів практичних навичок захисту та збереження прав дитини у процесі педагогічної діяльності сприяє виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної, діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками.

Використані педагогами методи та прийоми по формуванню в дошкільнят уявлень про їх права та обов’язки дали позитивні результати. Дошкільнята почали краще усвідомлювати свої права, виявили бажання більше дізнаватися про них. З допомогою вихователів, малята активно вчаться застосовувати свої права в ігрових ситуаціях та в житті.

Тиждень правового виховання

Правове виховання розпочинається в сім’ї з усвідомлення дитиною своїх прав та обов’язків. ЗДО  є наступним соціальним інститутом, який продовжує правове виховання дітей. З метою реалізації освітніх завдань та з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини,  07 – 11грудня 2020 року тиждень правового виховання буде проведений  в нашому закладі.

Метою тижня є продовжувати ознайомлювати дітей з основними правами дитини, вчити осмислювати права і сприяти їх дотриманню, впорядкуванню; формувати розуміння своїх обов’язків та обов’язків дорослих; вчити аналізувати, зіставляти, міркувати, виховувати почуття приязності і поваги до інших людей, підвищувати рівень компетентності педагогів та батьків з питань правого виховання дітей, формувати розумінні необхідності толерантного ставлення  до особистості дорослого та дитини, допомогти усвідомити роль педагога у попередженні насильства та жорстокого поводження з дітьми дошкільного віку. Основні завдання: забезпечити старших дошкільників початковими знаннями про права та свободи дітей, відомостями про правові норми;  орієнтування на загальнолюдські моральні цінності; формування активних громадських позицій на основі усвідомлення себе як особистості.

Діагностика дітей старшого дошкільного віку «Що ти знаєш про свої права і обов’язки?»

Права дитини
 1. Що ти знаєш про правила, права, обов’язки?
 2. В яких документах розповідається про права дитини?
 3. Які права дітей ти знаєш?
 4. Що означають права: «Мати своє ім’я», «Право на турботу дорослих», «Право на інформацію», «Право на медичну допомогу»?
 5. Відрізняються чи ні права хлопчиків та дівчаток?
 6. У кого, на твою думку, у вашій родині більше прав?
 7. Чим відрізняються твої права від прав інших людей?
 8. Що означають слова “безправна людина”?
 9. Які обов’язки є у дітей? Як ти їх виконуєш?
 10. Що може зробити дитина, якщо порушуються її права?
 11. Ти чогось боїшся?

Основи правової культури

Права дитини -

Перспективне планування роботи з педагогами

щодо правового виховання дошкільників

Тема Форма проведення Термін
Виявлення дітей з проблемами в соціально-емоційному розвитку Діагностика Вересень
Вивчення родинного мікроклімату Вивчення сімей Вересень
Формування єдиних уявлень про захист прав дитини Педагогічна нарада Жовтень
Тиждень правових знань. Тематичний контроль грудень
Як допомогти дитині утвердити своє «Я» Круглий стіл Листопад
Види покарань та ставлення до них Педагогічні дебати Листопад
Вивчення принципів взаємин між педагогами та дітьми Тематичний контроль Грудень
 «Правовий захист кожній дитині» Рольова гра-диспут Грудень
Родина та права дитини Проблемний семінар Березень
Підбиття підсумків роботи на тему: «Створення системи роботи щодо захисту прав та гідності дитини»   Педагогічна нарада Травень

Перспективне планування роботи з батьками щодо правового виховання дошкільників з використанням нетрадиційних форм та методів

з/п Зміст роботи Форма проведення
1.     Інформаційний стенд «Правам дитини присвячується» (добірка нормативно-правових актів з проблеми захисту прав дитини) Загальна
 2.   Правовий фотоальбом «Маю право на…»                                   Загальна
3. Консультація – бесіда з анкетуванням батьків «Чи знаєте ви свою дитину?»                                                                                                                     Індивідуальна
 4.         Дискусія «Що важливо знати про дитину, щоб зрозуміти її?»   Загальна
5. Практикум «Гра з дитиною в житті вашої родини» Загальна
6. «Школа молодого батька». Спільна робота вихователів, психолога та батьків з питання оптимальної адаптації дітей до нових соціальних умов. Індивідуальна, підгрупова
7. Бібліоконсультування з наступною співбесідою за прочитаними книгами   Індивідуальна
8. Анкетування  «Що я знаю про права дитини» Індивідуальна
9. Розробка пам’яток для батьків з правового виховання у родині. Загальна
10. Тест-гра  «Який ви батько?» Індивідуальна
11. Нетрадиційні батьківські збори з попереднім анкетуванням «Мистецтво хвалити та карати». Загальна